1.png

editori:

Magdalena Mărculescu

Silviu Dragomir

fondator:

Ion Mărculescu, 1994

director editorial:

Bogdan-Alexandru Stănescu

design:

Andrei Gamarț

director producție:

Cristian Claudiu Coban

dtp:

Dan Crăciun

corectură:

Oana Apostolescu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Pandora Publishing SRL.

Copyright © 2015 Forgách András

Published by arrangement with Sárközy & Co. Literary Agency

Titlul original: Élő kötet nem marad

Autor: András Forgách

Copyright © Pandora M, 2021, pentru prezenta ediţie

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

e-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.pandoram.ro

ISBN (print): 978-606-978-358-0

ISBN (epub): 978-606-978-526-3

Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

„…tăcerea îşi are timpul ei, şi vorbirea timpul ei“.

(Ecleziastul 3:7)

I. DOAMNA PÁPAI

Ziua de naştere

Doamna Pápai a fost punctuală la întâlnire. Domnii au întârziat un sfert de cesuleţ, lucru pentru care şi-au cerut apoi în repetate rânduri iertare cu smerenie, apoi i-au oferit doamnei Pápai un buchet de flori, felicitând-o cu ocazia împlinirii a şaizeci de ani. Toate acestea s-au întâmplat în piaţa Batthyány. Domnii continuau încă să se dezvinovăţească, însă, cu un gest nerăbdător, doamna Pápai a înlăturat vorbele inutile şi, cu fermecătorul ei zâmbet dezarmant, accentul imposibil de confundat şi vocea melodioasă, care împreună nu făceau decât să accentueze farmecul declaraţiei, a spus printre fulgii răzleţi de zăpadă, pe care de altfel raportul a uitat să-i menţioneze:

— Asta să fie cea mai mare problemă, domnii mei. De fapt, a folosit cuvântul „tovarăşi“, dar să rămânem acum, de dragul seriozităţii relatării, la expresia „domnii mei“ care, în orice caz, reflectă cu mai multă veridicitate complimentele galante cu care bărbaţii şi-au însoţit minunatul buchet de flori. După aceea, aşa cum hotărâse în prealabil, micul grup a pornit pe lângă marginea pieţei, spre cofetăria de lângă sau din spatele bisericii cu două turle gemene (depinde de perspectivă), a cărei poziţionare la subsol amintea de vremurile de dinaintea marilor inundaţii, când acesta era situat la nivelul străzii. Auzind râsul clinchetitor al doamnei Pápai, spuma cenuşie a râului a părut să se învioreze pentru o clipă, şi într-adevăr, chiar şi Hokusai ar fi invidiat minunata privelişte a fulgilor de zăpadă albi şi uriaşi ce cădeau razant pe apa cenuşiu-argintie. În aceeaşi clipă, tramvaiul 19 a pornit cu zdrăngănit asurzitor din staţia terminus din spatele gurii de metrou, înspre Lánchíd, înăbuşind râsul doamnei Pápai.1

Doamna Pápai nu era elegantă în mod ostentativ, purta o şapcă de iarnă colorată, împletită din fir gros, trasă peste frunte, şi nici despre paltonul ei bej cu căptuşeală, fabricat în atelierele Fabricii de Haine Octombrie Roşu, nu se poate spune că ar fi fost ultimul model. Purta o pereche de pantofi simpli, fără toc. Singurele ei bijuterii erau ochii de smarald, cu reflexii cenuşii şi azurii. Părea să-şi fi neglijat cu bună ştiinţă aspectul. „Ah, domnilor, nu e important cum arăţi, nu haina face pe om!“ ar fi spus ea, dacă ar fi fost întrebată. De altfel, cu această ocazie, aspectul ei neostentativ era de-a dreptul un avantaj. În mod cert, nu de la ea au aflat că e ziua ei, pentru că doamna Pápai a insistat în mod deosebit ca anturajul ei „să nu facă atâta tevatură“ în legătură cu asta: nu-i plăceau ceremoniile, sărbătoririle inutile. „Vai, dar există lucruri mult, mult mai importante pe lumea asta, oamenii sunt înfometaţi, nu au încălţări, sunt decimaţi de boli şi de războaie.“

Şi într-adevăr, exista o oarecare îndoială în privinţa datei de naştere a doamnei Pápai, cu toate că cei trei domni nu aveau de unde să ştie acest lucru. Căci ziua de naştere a doamnei Pápai cădea din când în când în ziua unei faimoase sărbători cu dată variabilă, iar în copilăria ei, familia acesteia, care pe atunci se supunea încă cu stricteţe regulilor impuse de religie, sărbătorea ziua de naştere a doamnei Pápai ca pe o dublă sărbătoare, uneori timp de mai multe zile la rând, în funcţie de dispoziţia din casă, căci sărbătoarea aprinderii lumânărilor durează, după cum se ştie, opt zile, iar părinţii doamnei Pápai, cedând înclinaţiei lor boeme, artistice, se îndepărtau uneori de data originală, prozaică, pentru că venirea pe lume a fetiţei, care de fapt coincidea cu data de 3 decembrie, le adusese o bucurie la fel de mare ca sărbătoarea în sine. Şi tot sărbătoarea cu dată variabilă trebuie să fi fost răspunzătoare şi pentru faptul că mama doamnei Pápai, cu memoria ei proastă, faimoasă pentru flirturile şi temperamentul ei pasional, dădea uneori data greşită când era întrebată prin birourile coloniale sau de altă natură, care din cauza dublei administraţii erau supărător de multe, îngreunând în mod inutil viaţa imigranţilor. Căci, luată ca din oală, tot ce reuşea să-şi amintească era faptul că data de naştere a fiicei sale coincidea cu Hanuka, şi asta explică probabil şi de ce, în diverse documente, figurează zile învecinate, cum ar 1 decembrie, 2 decembrie, 3 decembrie — ba chiar, într-un loc, 6 decembrie! Lucru care justifică „indiferenţa“, ba chiar imensa antipatie a doamnei Pápai față de propria zi de naştere, ea fiind o atee convinsă. Dacă nu se putea şti în ce zi s-a născut de fapt, atunci într-adevăr era destul de absurd să te concentrezi asupra unei singure zile. Dar domnii nu aveau de unde să ştie toate astea.

Mai târziu, în compania galantă a celor trei domni (lt.-colonel de miliţie Miklós Beider, cedent, locotenent major de miliţie József Dóra, cesionar, respectiv lt.-colonel de miliţie János Szakadáti, şef subdepartament)2, doamna Pápai a coborât treptele abrupte ce duceau spre cofetăria Angelika. Că acest lucru nu s-a transformat în intrarea în scenă a unei primadone de operetă se datorează exclusiv faptului că doi dintre ei, Dóra şi Szakadáti au rămas discret în urmă, în conformitate cu regulile unei conspiraţii. Surprizele însă nu s-au încheiat aici. S-au instalat într-unul din separeurile intime ale cafenelei, însă nu înainte de a se lua la întrecere, pentru a o ajuta pe doamna Pápai să-şi scoată paltonul, Miklós dovedindu-se în cele din urmă a fi cel mai îndemânatic. Imediat ce paltonul i s-a desprins de pe umeri, privirile celor trei bărbaţi au întârziat pentru o clipă asupra frumuseţii veștejite a femeii care nu mai era tânără și nu era nici foarte înaltă. Frumuseţea era evocată de şoldurile şi pieptul generoase, care de altfel se dezvăluiseră în întregime privirii celor trei bărbaţi în fotografiile de la malul mării, îndeosebi în acele cadre care nu făceau decât să scoată în evidenţă silueta ei crepusculară şi profilul radios al chipului care-şi datora frumuseţea pe de o parte proporţiilor perfecte, pe de alta dragostei de viaţă şi veseliei ce-i izvorau din trăsături. Dacă s-ar fi întâmplat să fie adusă în discuţie proveniența lor, faptul că aceste vechi fotografii exotice fuseseră realizate în cursul unor întâlniri conspirative de o cu totul altă natură ar fi aprins fără doar şi poate imaginaţia celor trei domni, însă discuţia nu s-a învârtit în jurul a ce se întâmplase în acele golfuri ascunse în umbra cedrilor Libanului, unde se bălăceau şi flirtau doamne şi domni aparţinând celor mai diverse naţionalităţi şi religii, care mai înainte se pozaseră cu niște măgăruşi, cascade și cu Marea Mediterană şi discutaseră cele mai importante sarcini ale organizaţiei locale de Partid, în timp ce războiul mondial făcea ravagii ceva mai la nord.

Aşadar, după ce toţi patru şi-au ocupat locurile în separeu şi au studiat meniul, cei trei domni au comandat „espresso“ la unison, doamna Pápai a optat în schimb pentru un ceai Earl Grey, care pe vremea aceea trecea drept culmea luxului. Făcând însă aluzie la talia ei plină, a renunţat la prăjituri, în ciuda încurajărilor venite din partea celui superior în grad, Miklós, rostite pe un ton cald, baritonal.

— Prăjitura franţuzească cu frişcă este de-a dreptul excepţională, senzaţională, a asigurat-o Miklós. Nepotul meu mănâncă două dintr-odată, ca să nu mai vorbim despre aceea cu mac…

— Prăjitura Flodni! Aha, asta-i o chestie evreiască, nu-i aşa? i-a scăpat tovarăşului Szakadáti, dar a amuţit imediat ce a simţit privirile dezaprobatoare ale lui József şi Miklós. Miklós, care o cunoştea de ceva mai multă vreme pe doamna Pápai, a insistat şi a continuat să laude faimoasele minuni ale cafenelei Angelika, cunoscute peste mări şi ţări, până când, după îndelungi ezitări, doamna Pápai s-a lăsat în cele din urmă înduplecată să consume un profiterol. Războiul dintre profiterol şi mica furculiţă a lăsat urme subţiri de frişcă în colţul gurii doamnei Pápai, pe care aceasta le-a lins râzând cu poftă, prilejuindu-le domnilor numeroase remarci amuzante.

În ceea ce-i privește pe aceștia, chiar dacă e posibil să li se fi făcut poftă de ceva, erau conştienţi de limitările bugetare ale întâlnirii3 şi, cu toate că în privinţa asta biroul le dăduse mână liberă, ştiau foarte bine că un pic de cumpătare nu strică niciodată. Încă înainte de sosirea profiterolului, József a ales un moment de linişte — care într-un astfel de cadru familiar se instalează adesea, când toată lumea simte că după generalităţile lipsite de sens ar fi cazul să se treacă la ordinea de zi — pentru a scoate la iveală din geanta sa diplomat o splendidă faţă de masă brodată cu motive populare, împachetată în hârtie de mătase şi legată cu o fundă roz, provocându-i doamnei Pápai o imensă bucurie4. Toţi cei trei domni, Miklós, János şi József i-au urat încă o dată la mulţi ani fericiţi doamnei Pápai, izbucnind în cor, căci, aşa cum am menţionat deja, în ziua cedării şi preluării, doamna Pápai tocmai împlinea şaizeci de ani.

Spre marea consternare a celor trei domni însă, discuţia nu a decurs conform planului. Iar pentru acest lucru nu se făcea vinovată doar partea superioară, din frișcă, a profiterolului, care a căzut de-a berbeleacul pe masa cu blat de marmură, ori urma de frișcă uşor întinsă din colţul buzei doamnei Pápai, asupra căreia József, după un moment de ezitare, îmbărbătat de calitatea sa de cesionar, i-a atras tovarăşei atenţia cu un zâmbet de flăcău. Nu, a avut mai degrabă de-a face cu ceva ce doamna Pápai a spus după ce interlocutorii au detaliat sarcinile ei destul de complexe; după ce le-a repetat cu exactitate5, pe un ton liniştitor, asemenea unui elev eminent, pe deasupra fără să-şi fi luat notiţe, confirmând faptul că are o memorie excepţională, lucru asupra căruia stă mărturie şi revărsarea bogată de detalii, specifică stilului notelor ei informative anterioare; după ce Miklós „a predat-o“ pe doamna Pápai lui József, cu toate că atunci, pe moment, nu s-au referit în felul acesta la operaţiune; şi după ce Miklós, în calitate de superior, a făcut deja semn chelneriţei să aducă nota, scoţându-şi portofelul voluminos. Atunci, cu o voce ascuţită şi pătrunzătoare, asemănătoare cântecului tărăgănat al unui muezin, care a atras atenţia celor trei bărbaţi, doamna Pápai a anunţat:

— Cred că n-are sens să mai fac asta, nu am voie să mai fac asta. Aerul din jurul mesei a îngheţat, aşa că doamna Pápai a adăugat, ceva mai încet, dar în acelaşi falsetto ascuțit: Şi în niciun caz pentru că n-aş fi de acord cu ţelurile noastre comune.

Această schimbare a tonului ei i-a făcut de-a dreptul să împietrească pe cei trei domni. Chiar în acea clipă, chelneriţa a ajuns cu un zâmbet solemn pe chip în dreptul mesei şi era pe punctul de a depune nota de plată nu tocmai modestă în faţa lui Miklós. Locotenent-colonelul a oprit-o în mijlocul gestului, ridicând degetul arătător al mâinii drepte. Iniţial, s-a gândit s-o roage pe chelneriţă să revină mai târziu, dar apoi, înţelegând cu un instinct deosebit de acut stranietatea situaţiei, şi-a dat seama că n-ar face decât să atragă atenţia asupra lor, încălcând regulile nescrise ale conspiraţiei. Din fericire, la această oră deloc înaintată a după-amiezii, gașca veselă nu a atras deloc atenţia clienţilor din Angelika cea pe jumătate ocupată. Funcţionarii din cartier veneau aici cu predilecţie la prânz, ori după ce-şi încheiau obositoarele îndatoriri de la muncă, să bea o bere sau o cafea, iar în colţ stătea indispensabila pereche de îndrăgostiţi îmbrăţişaţi, care însă erau ocupaţi cu oglindirea în ochii adânci ai celuilalt.

Însă atunci, cu o adevărată intuiţie de general, tovarăşul Beider i-a semnalat doamnei Pápai, şuierând printre dinţi să-şi retragă cavaleria din dreptul podului:

— Mai târziu!

Trebuie amintit faptul că doamnei Pápai i-a pierit curajul când a văzut faţa împietrită a lui Miklós, spoiala jovială dispărându-i într-o clipă, ba chiar ar fi putut să jure că i-a auzit scrâşnetul dinţilor. Ca o bună comunistă, a înţeles imediat că ar face bine să tacă mâlc, căci neliniștea amară care se învârtejeşte în ea şi o sufocă încă din 19756 n-ar face decât să erupă în zadar.

Când în cele din urmă chelneriţa a plecat, Miklós s-a uitat la doamna Pápai şi la fel au făcut şi János şi József, amândoi în expectativă, oarecum îngrijoraţi.

— Eu, a spus doamna Pápai, v-am îndeplinit de atâtea ori, în numele democraţiei populare, cererile nenumărate şi deloc uşoare, lăsând la o parte probleme personale foarte serioase. Şi nu de puţine ori v-am făcut recomandări specifice. Şi chiar şi atunci când aţi răspuns recomandărilor mele cu exclamații precum „minunat“, „mulţumim“, „splendid“, „excelent“, „yofi“, nici măcar atunci nu s-a întâmplat nimic, dar absolut nimic. Ba mai mult, în ciuda recomandărilor mele atât de lăudate sau poate tocmai din pricina lor, în ultimul timp nici nu m-aţi mai căutat, de parcă nici n-aş exista. Păi, de ce să consider munca asta ca fiind importantă dacă atunci când eu spun sau recomand ceva, nimeni nu se arată interesat, doar se preface? Dar când e nevoie de ceva, hop, toată lumea se aşteaptă să sar în poziţie de drepţi. Între tovarăşi, mie nu mi se pare că asta ar fi, cum să zic, tovărăşesc. Nu văd care ar fi sensul muncii mele într-un astfel de cadru, dar continui totuşi s-o fac doar pentru că am încredere în faptul că schimbarea va aduce muncii noastre un avânt.

Ascultând izbucnirea doamnei Pápai, domnii au stat acolo pentru o clipă ca trei elevi opăriţi. Nu erau deloc pregătiţi pentru aşa ceva, nu se obişnuieşte ca agenții recrutați să-şi pună la punct ofițerii de legătură, însă Miklós, care văzuse multe la viaţa lui, a făcut faţă onorabil situaţiei.

— Dragă tovarăşă Pápai, a început el cu diplomaţie, s-a întâmplat că în ultima vreme în special am avut o mulţime de sarcini, în alte domenii. Dacă aţi fi citit cu atenţie ştirile, v-aţi fi putut imagina cu câte probleme şi dificultăţi avem de-a face şi se înţelege că în astfel de vremuri există anumite priorităţi…

Însă doamna Pápai nu s-a lăsat împăciuită atât de uşor şi l-a întrerupt insolentă pe Miklós:

— Când trebuie să traduc articole cu care sunt într-un dezacord profund — să ştiţi că mie îmi provoacă suferinţă citirea articolelor reacţionare obscene cu care sunt într-un dezacord profund — mai ales traducerea lor cuvânt cu cuvânt îmi întoarce stomacul pe dos, cu atât mai mult cu cât nu ştiu bine ungureşte, aşa că am nevoie de ajutor, dar nu primesc ajutor de la nimeni, poate doar cu excepţia fiului meu, dar nici timpul lui nu pot să-l răpesc mereu şi nici n-aş vrea să-l atrag în asta…

Cu cât vorbea mai mult şi cu cât devenea mai furioasă, cu atât se înmulţeau în vorbirea ei greşelile duioase, consoanele îşi schimbau locul între ele, sufixele se bucurau de o viaţă proprie. Bărbaţii erau de-a dreptul amuzaţi de acest lucru, iar când doamna Pápai şi-a cerut scuze, arătând ce chin este pentru ea să redacteze rapoartele pe care este nevoită să le scrie în timpul nopţii, de mână, Miklós a întrerupt-o:

— Dragă doamnă Pápai, aceste greşeli gramaticale, aceste mici erori de formulare, nu fac decât să dea şi mai multă credibilitate rapoartelor. Trebuie să recunosc că, în marea cenuşie a frazelor dătătoare de dureri de cap, au un efect de-a dreptul reconfortant. Ţin minte cât de excepţional a fost primul dumneavoastră raport, o performanţă de debut, ca să zic aşa, cel de acum şase ani, când aţi călătorit împreună cu fiul dumneavoastră să vă vizitaţi familia. O performanță de virtuoz, adevărată bravadă narativă, felul în care aţi descris întoarcerea în portul Jaffa pentru a vă recupera bagajele7. Raportul acela nu l-aţi scris pentru mine, dar tovarăşul Mercz a venit special în biroul meu ca să-l citească cu voce tare şi încă de pe atunci am luat la cunoştinţă cu ce simţ strălucit de observaţie a fost scris şi, ei bine, nu am uitat cât de adorabil mi s-a părut de exemplu, când aţi scris că v-aţi „rugat înapoi“ pe vas, în loc de „aţi cerut voie să urcaţi înapoi“, sau când ați scris despre „geamantanele din burta vasului“ sau despre controlul vamal că „a fost supercifial“. Ei bine, am izbucnit efectiv în râs. Cât de potrivit…

Însă doamna Pápai s-a încruntat şi i-a tăiat din nou vorba lui Miklós:

— Dar eu, oricât de greu mi-ar veni, îndeplinesc ceea ce mi se cere, scriu rapoarte, traduc articole şi fac asta urgent, lăsând totul deoparte şi atunci sunt o tovarăşă bună. Dar dacă cer ceva, atunci sunt doar un şoricel, o goangă vai steaua ei care se târăşte în praf.

Goangă? a întrebat tovarăşul Beider nedumerit.

— Gândac de bucătărie, a răspuns provocator doamna Pápai. Acum vreţi să-mi scurtaţi călătoria. Şi dacă accept, ce primesc drept mulţumire? Avertismentele mele sunt aruncate la coşul de gunoi. Ideile mele nu fac doi bani.

Locotenent-colonelul de miliţie Miklós Beider şi-a întors atunci aproape neobservat privirea către locotenentul major József Dóra, cedentul către cesionar. Iată ocazia de a demonstra că este la înălţimea sarcinii sale, că posedă sensibilitatea psihologică necesară pentru a o mânui şi ghida pe doamna Pápai, pe care în aceste momente cei trei bărbaţi o admirau în secret şi mai mult, căci izbucnirea pasională o făcuse să întinerească de-a binelea.

— Dragă tovarăşă Pápai, a spus atunci József pe un ton cald, scopul meu este tocmai acela, şi s-ar putea s-o fi demonstrat de mii de ori în timpul acestei întâlniri, de a restabili încrederea între noi. Încredere care rezistă ocazionalelor zgâlţâieli. Căci scopul nostru, lupta pentru dreptate, este unul comun. Plin de tact, a făcut aluzie şi la faţa de masă brodată, pe care e adevărat că nu a cumpărat-o din propriii lui bani doamnei Pápai, dar până la urmă mituirea unui aşa-numit colaborator secret nu era obligatorie. Bineînţeles că tovarăşul Dóra n-avea de unde să bănuiască faptul că doamna Pápai avea să dăruiască faţa de masă, pe când ea decisese deja că va fi un cadou minunat pentru rudele din Tel-Aviv, pe care le va vizita în timpul acestei călătorii plătite de angajatorii ei, călătorie ale cărei obiective — doamna Pápai era conştientă de asta — îi depăşeau cu mult posibilităţile. Pentru că, deşi ea avea să facă tot ce-i stă în putinţă, existau puţine şanse să capete acces la congresul sionist, lucru de care se bucura în secret, pentru că fiecare celulă a ei se împotrivea acestui „naţionalism sforăitor“, dar cel puţin avea să fie printre cei dragi, cărora le va pricinui o mare bucurie cu faţa de masă brodată cu motive populare din estul Marii Câmpii Maghiare. În ceea ce o priveşte, doamna Pápai nu se ataşa deloc de obiecte şi se descotorosea de ele cu prima ocazie, sau dacă nu, atunci dispăreau în vreun ungher, pentru că de aruncat, nu arunca nimic. Încă din copilărie, a învăţat de la mama ei că obiectele nu trebuie fetişizate. Mama ei, cu toate că familia sa nu era una bogată, îi invita în mod regulat pe copiii străzii în casă şi le pregătea cacao cu frişcă şi, nu o dată, împinsă de un capriciu de moment, îl cadorisea pe câte unul dintre ei cu pantofii sau hainele fiicei. Şi dacă observa că faţa copiilor ei se strâmbă de durere, le ţinea o cuvântare despre comunismul care avea să-şi reverse în curând lumina asupra întregii omeniri, căruia ei trebuie să le fie cetăţeni model. Da, doamna Pápai nu acorda însemnătate obiectelor, ochii ei străluceau la vederea cadoului primit cu ocazia zilei de naştere doar pentru că — ettiquette șmetiquette — se gândea ce cadou frumos o să devină în curând acest cadou.

De la o vreme, tovarăşul Szakadáti se foia neliniştit pe scaun, vrând şi el să spună ceva. Cu toate că tovarăşul Beider a înghiontit discret genunchiul colegului pe sub masă, gest pe care tovarăşul Szakadáti l-a interpretat greşit, luându-l drept încurajare, deși din contră, pe această cale informală tovarăşul Beider încerca să semnaleze că această întâlnire lungită peste măsură ar trebui să se încheie. Însă Szakadáti, poate pentru că ţinuse în el prea mult ceea ce voia să zică, în timp ce colegii lui s-au conversat cu doamna Pápai, ba pe un ton jovial, ba asemenea unor profesori examinatori severi, vorbele au izbucnit acum la suprafaţă ca spuma de șampanie. Cu o vehemenţă aproape şcolărească, i-a adus aminte doamnei Pápai de atmosfera intimă şi călduroasă a primelor lor întâlniri.

Aici ar trebui menţionat faptul că, la primele întâlniri, acest bărbat de patruzeci şi doi de ani, divorţat, care ducea o existenţă solitară, în ciuda ocazionalelor, mai curând nefericitelor lui aventuri, interpretând profund greşit familiaritatea ieşită din comun a doamnei Pápai, fusese de-a dreptul încântat când aceasta şi-a cerut scuze şi i-a explicat că, pe cât posibil, ea se tutuieşte cu toată lumea. E adevărat că Szakadáti a trebuit să-i interzică asta, ca apoi cei doi să revină la adresarea formală, cu toate că şi aceasta avea o anumită încărcătură erotică. Pe vremea aceea, şi încă ceva timp după — cu toate că regulamentul interzicea acest lucru — tovarăşul Szakadáti, un admirator al femeilor mai în vârstă, spera visător la o relaţie ceva mai intimă.

Acum, conştient de faptul că întâlnirile lor aveau să se rărească sau chiar să înceteze cu totul, din moment ce tovarăşul Dóra se va ocupa de acum încolo de doamna Pápai în locul tovarăşului Beider şi prelucrarea materialelor doamnei Pápai va ţine de competenţa exclusivă a tovarăşul Dóra, Szakadáti s-a dezumflat vizibil. Cu toate că nu se putea plânge că nu avea suficient de lucru, ţinând cont de faptul că tot calabalâcul Orientului Apropiat era responsabilitatea lui, în ciuda faptului că nu ştia nici araba, nici ebraica, iar cunoştinţele lui de engleză erau destul de restrânse, deşi trecuse testul de limbă în faţa unei comisii de o bunăvoinţă stridentă. Pe scurt, situaţia profesională îi dădea multe bătăi de cap, mai ales în aceste vremuri tulburi. Şi totuşi, abia înfrânându-şi dorinţa arzătoare care i se simţea încă în voce, i-a adus aminte doamnei Pápai de capacitatea ei încântătoare de a câştiga favoarea celorlalţi, trecând apoi la acele perspective pe care munca şi lupta comună împotriva sionismului le-ar putea deschide în faţa lor în viitorul nu foarte îndepărtat. Şi a mai adăugat, exagerând întrucâtva, că, ţinând cont de fluenţa rară în privinţa limbilor străine şi de spiritul ei aventuros, munca doamnei Pápai are o valoare inestimabilă pentru democrația populară. Şi nu s-a putut abţine să nu menţioneze faptul că materialele pe care le-a întocmit împreună cu colegii din rezumatele doamnei Pápai au fost lăudate până şi de tovarăşii sovietici de rang înalt — dar în acest moment Beider nu s-a mai mulţumit să apese genunchiul lui Szakadáti, ci l-a lovit cu piciorul direct în gleznă (zâmbindu-i în tot acest timp doamnei Pápai).

Rabota ne cheamă! a anunţat Miklós zâmbind acru a scuză şi, privindu-şi deliberat ceasul, s-a ridicat de la masă. A pronunţat cuvântul rabota cu un uşor accent rusesc. Dar nu din cauza rabota, a muncii, s-a ridicat atât de brusc de la masă. Adevărul e că l-a apucat groaza în clipa în care a observat că un scriitor cunoscut pentru opoziţia sa faţă de regim, care se bucura de un bun prestigiu şi în vest, a intrat în Angelika cu o tânără de o frumuseţe înnebunitoare la braţ. Şi, aşa cum ştia din rapoartele care-i ajungeau pe birou — rapoarte care aveau legătură tocmai cu fidelitatea, fără să o pună neapărat la îndoială, ţinând-o doar sub observaţie, ca să zicem aşa — copiii doamnei Pápai se aflau în relaţii strânse cu anumite cercuri ale intelighenţiei budapestane. Miklós se temea că doamna Pápai îl va recunoaşte la rândul ei pe respectivul. Trebuia să prevină cu orice preţ ca aceştia să se salute. S-a blestemat în gând pentru faptul că au venit tocmai în Angelika, despre care, aşa cum aflase din mai multe note informative, se ştia că este unul dintre locurile preferate de întâlnire ale scriitorului, din moment ce acesta locuia în apropiere. Aşa că Miklós a sărit milităreşte în picioare şi şi-a privit ceasul cu o privire hotărâtă. Ce spectacol amuzant ofereau cei trei cavaleri, ridicându-se de la masă exact în aceeaşi clipă, ca trei roboţi, privindu-şi ceasurile. Era patru şi zece minute.8

După ce şi-a legat eşarfa de mătase la gât şi şi-a încheiat în ninsoarea blândă nasturii de la palton, după ce şi-a tras bine peste frunte căciula croşetată, doamna Pápai a pornit singură pe jos pe panta uşoară a străzii Batthyány în direcţia pieţei Moscova, respectiv a Căminului de Veterani Ferenc Rózsa, spre mica ei garsonieră unde o aştepta soţul ei dement, cel care fusese cândva Pápai, stând cocoşat în cadrul uşii, chinuit de premoniţii întunecate, tremurând sălbatic de îngrijorare.